Så vill branschen få fler elever att välja bygg- och anläggning | Byggföretagen

Så vill branschen få fler elever att välja bygg- och anläggning

Byggsektorn välkomnar övergången från kursbetyg till ämnesbetyg på den gymnasiala utbildningen.

Publicerad:

Elin Kebert, expert på kompetensförsörjning, Byggföretagen.

– Bygg- och anläggningsprogrammet behöver moderniseras! Förändringar i gymnasieskolan är centrala för att förbättra matchningen på arbetsmarknaden och öka attraktiviteten för yrkesutbildningarna, säger Elin Kebert, expert kompetensförsörjning, Byggföretagen.

Tillsammans med b la Byggnads och Seko har Byggföretagen skrivit en gemensam remiss med anledning av ämnesbetygsreformen.

Fyra områden lyfts fram som särskilt centrala:

  • Kompetensförsörjning för att klara klimatomställningen
  • Praktikkurs på samhällsvetenskapsprogrammet
  • Översyn av gymnasieprogrammen inklusive högskolebehörighet
  • Satsning för ökad mångfald

– Det senaste decenniet har andelen elever som väljer yrkesprogram sjunkit från 51 % till 37 %. Möjligheten att kunna läsa vidare har varit en orsak till att välja teoretiska program framför praktiska, säger Elin Kebert.