”Siffersätter kopplingen mellan långa ledtider och minskat byggande” | Byggföretagen

”Siffersätter kopplingen mellan långa ledtider och minskat byggande”

Initiativet Bygg i Tid vill genom sin samverkan ta ökad plats i samhällsdebatten om behovet av fler bostäder.

Publicerad:

Anna Broman, bostadspolitisk expert, Byggföretagen.

Idag tar det i genomsnitt över 50 månader för landets kommuner att ge klartecken för nybyggnation. En trend av längre, dyrare och alltmer oförutsägbara handläggningstider som måste vändas. Därför har Aros Bostad, JM, K-Fastigheter, Riksbyggen och Skanska formerat initiativet Bygg i Tid – en plattform för att driva på vad vi anser är en nödvändig samhällsdebatt.

Viktigt kunskapsunderlag

– Rapporten som Bygg i tid har tagit fram är ett viktigt kunskapsunderlag som tydliggör och siffersätter kopplingen mellan långa ledtider i plan- och bygglovsprocesserna och minskat byggande. Det får konsekvenser för våra städers utveckling, möjlighet för företag att rekrytera, konkurrensen i branschen, tillväxten och inte minst personer som är i behov av en ny bostad, säger Anna Broman, bostadspolitisk expert, Byggföretagen.

Här kan du läsa hela rapporten.