Stoeckmann om samtalet med Ukrainas byggorganisation | Byggföretagen

Stoeckmann om samtalet med Ukrainas byggorganisation

Ukrainas återuppbyggnadsbehov är enorma. Det berättade Lev Partskhaladze, ordförande för den ukrainska byggbranschorganisationen CBU, vid ett möte med Byggföretagens förbundsstyrelse förra veckan. Byggföretagens förbundsordförande Carin Stoeckmann berättar om samtalet med sin ukrainska motsvarighet.

Publicerad:

Hur kommer det sig att ni bjöd in CBU?

-Kriget i Ukraina har berört oss alla. Genom att bjuda in våra ukrainska motsvarigheter till förbundsstyrelsen ville vi tillsammans med de andra nordiska byggorganisationerna visa på enighet och höra hur vi på bästa sätt kan bistå i återuppbyggandet Ukraina, säger Carin Stoeckmann.

Vad pratade ni om?

-Det är ett ofantligt mänskligt lidande och en oerhörd förstörelse i krigets spår. Uppskattningsvis uppgår förstörelsen av byggnader och infrastruktur till ett värde av motsvarande 600 miljarder USD. Det inkluderar bl.a. 40 miljoner kvadratmeter bostäder, 16 000 utbildningslokaler och lärosäten, 600 vårdinrättningar, 12 flygplatser och 300 broar. Ukraina har omedelbart behov av bostäder som behöver byggas på kort tid, inte minst på landsbygden inför den kommande vintern.

Hur kan vi hjälpa till?

-Ukraina har behov av hjälp med allt från samhällsplanering till att starta upp sin industri igen innefattande bland annat. produktion av isolermaterial för export. Vi är flera aktörer som har en viktig roll att bistå med återuppbyggnaden. I mångt och mycket handlar det om hjälp till självhjälp med den kunskap som vi inom samhällsbyggnadssektorn besitter. Exempelvis skulle Ukraina på sikt kunna bygga upp en modern prefabindustri och på så vis stärka sin egen konkurrenskraft. Vi kommer fortsatt att ha en nära dialog med CBU och koordinera era våra insatser tillsammans med våra nordiska byggorganisationer, säger Carin Stoeckmann.