Tillväxtanalys bekräftar hotet om ett akut byggstopp | Byggföretagen

Tillväxtanalys bekräftar hotet om ett akut byggstopp

Myndigheten för tillväxtpolitiska analyser har nu kartlagt Sveriges framtida behov av cement.

Publicerad:

Catharina Elmsäter-Svärd, vd för Byggföretagen.

Tillväxtanalys har haft i uppdrag av regeringen att belysa effekter och merkostnader som uppstår om kalkstensbrytningen eller cementproduktionen i Slite ska ersättas.

– En nedsatt cementförsörjning får negativa konsekvenser för svenskt samhällsbyggande och den svenska ekonomin, säger Carl Wadell, projektledare på Tillväxtanalys.

Cementkrisen är inte över

Byggföretagens vd Catharina Elmsäter-Svärd har tagit del av rapporten och konstaterar att cementkrisen inte är över:

– Varken import eller andra täkter är en lösning på det akuta byggstopp som hotar om Cementa inte får tillstånd att fortsätta kalkstensbrytningen i Slite. Det finns inga alternativ förrän om väldigt många år fram i tiden, säger Catharina Elmsäter-Svärd.

Tillväxtanalys rapport är resultatet av ett samarbete med fem andra myndigheter: Boverket, Energimyndigheten, Fortifikationsverket, SGU och Trafikverket.

Här kan du ta del av Tillväxtanalys rapport