Så fungerar uppsägning personliga skäl | Byggföretagen

Så fungerar uppsägning personliga skäl

Vid uppsägning på grund av personliga skäl finns ett antal regler att förhålla sig till. Anders Fareskog, arbetsrättsjurist, förklarar vad som är viktigt att tänka på.

Publicerad:

Anders Fareskog, arbetsrättsjurist på Byggföretagen i väst.

Vad krävs för uppsägning av personliga skäl?

En uppsägning på grund av personliga skäl måste vara sakligt grundad. Saklig grund föreligger om arbetstagarens misskötsamhet är tillräckligt allvarlig, om arbetsgivaren uppmärksammat misskötsamheten och gett arbetstagaren möjlighet att förändra sitt beteende samt om det inte finns någon objektiv godtagbar förklaring till beteendet. Arbetsgivaren ska också kunna styrka det olämpliga beteendet och ska ha försökt att omplacera arbetstagaren. En uppsägning ska vara det sista alternativet. Rådgör alltid med Byggföretagen innan ni vidtar åtgärder kring personliga skäl.

Vad är två-månaders-regeln?

Som arbetsgivare behöver man agera skyndsamt. En uppsägning på grund av personliga skäl får inte grundas enbart på omständigheter som varit kända av arbetsgivaren i mer än två månader. Äldre omständigheter kan vägas in, men ger begränsad betydelse.

I Arbetsgivarguiden hittar du vår steg-för-steg-guide för uppsägning på grund av personliga skäl.

Rådgivning – arbetsrätt och kollektivavtal

Vill du som medlemsföretag få rådgivning om arbetsrätt och kollektivavtal gällande Tjänstemannaavtalet, Väg- och Banavtalet och Byggavtalet? Gå till vår rådgivning online eller ring: 010 451 64 80. Kom ihåg att ha ert organisationsnummer redo.