Byggföretagens yttrande om startlån för förstagångsköpare | Byggföretagen

Bygg­företagens yttrande om startlån för förstagångsköpare

Byggföretagen har nu lämnat in sitt remissvar till finansdepartementet gällande startlån för bostadsköp.

Publicerad:

Underlätta bosparande är ett sätt att lösa byggkrisen.

Byggföretagen menar att det finns påtagliga brister i bostadsmarknadens funktionssätt – som försvårar för hushållen att ta sig över tröskeln till en bostad som överensstämmer med hushållets preferenser och betalningsförmåga.

– Utredningen sätter fokus på de negativa konsekvenser de senaste årens kreditregleringar fått för inte minst unga vuxnas möjligheter att köpa en bostad. Det är ett viktigt bidrag till debatten, säger Anna Broman, bostadspolitsk expert, Byggföretagen.

Stärk möjligheten att köpa en bostad

Byggföretagen välkomnar förslaget som syftar till att stärka möjligheten för fler att kunna ny- eller återetablera sig på ägarmarknaden – och tillstyrker utredningens förslag om ett startlån för förstagångsköpare av bostad. Utredningens definition av vad som utgör en förstagångsköpare är dock för snäv och bör vidgas till att även omfatta personer som inte ägt en bostad de senaste fem åren.

– Den svenska bostadsmarknaden har under lång tid präglats av höga trösklar till såväl den ägda som hyrda delen av beståndet, säger Anna Broman.

Här kan du läsa hela remissvaret.