”Regeringens åtgärder mot arbetslivskriminalitet räcker inte” | Byggföretagen

”Regeringens åtgärder mot arbetslivskriminalitet räcker inte”

Regeringen har idag presenterat 45 åtgärder mot arbetslivskriminalitet. Regeringens initiativ välkomnas av Claes Thunblad, Byggföretagens nationella samordnare för sund konkurrens, även om en del centrala åtgärder fortfarande saknas.

Publicerad:

Claes Thunblad, nationell samordnare sund konkurrens

-Allt för många av Byggföretagens medlemsföretag känner sig drabbade av osund konkurrens från oseriösa aktörer. Att styra affärerna till de schyssta byggföretagen är en ödesfråga för att kunna bygga Sverige bättre, säger Claes Thunblad.

Även om regeringens initiativ välkomnas och flera åtgärdspunkter är bra saknas fortfarande centrala delar, menar Claes Thunblad.

-Det räcker inte med att myndigheterna ges ökad möjlighet till informationsutbyte. Om vi ska komma till rätta med den osunda konkurrensen i bygg- och anläggningssektorn måste också företag enkelt och digitalt kunna få tillgång till myndighetsuppgifter för att genomföra kontroller och uppföljningar. Här står regeringen fortfarande tomhänta, säger Claes Thunblad.

För att regeringens åtgärder framöver ska bli mer träffsäkra framöver menar Claes Thunblad att regeringen behöver lyssna på alla arbetsmarknadens parter.

-För att komma till rätta med arbetslivskriminaliteten är det viktigt att regeringen framöver tar stöd av alla parter på svensk arbetsmarknad. Arbetet för sund konkurrens görs i samverkan mellan olika aktörer och kräver gemensamt ansvarstagande. Regeringen måste bli bättre att lyssna till samtliga parter och intressenter för att komma till rätta med de problem som vi ser på arbetsmarknaden, säger Claes Thunblad.