Så hanterar du avfall på rätt sätt | Byggföretagen

Så hanterar du avfall på rätt sätt

Genom Byggföretagens resurs- och avfallsriktlinjer kan du minska belastningen på klimat och miljö.

Publicerad:

– Resurs- och avfallsriktlinjerna vägleder dig hur avfall ska hanteras vid byggande och rivning men också hur du kan minska deponimängderna, säger Anna Lönn Lundbäck, nationell hållbarhetssamordnare på Byggföretagen.

Byggföretagens resurs- och avfallsriktlinjer

Mängden avfall ökar samtidigt som återvinning av material minskar. Det visar statistik från Naturvårdsverket. Bygg är den verksamhet som orsakar störst mängd avfall.

– Bygg- och anläggningsbranschen har ett stort ansvar att hantera avfallet på rätt sätt och minimera mängden, och vi ser flera framsteg som görs idag kring avfallshantering, återbruk och återvinning. Det är ett viktigt arbete för att minska belastningen på klimat och miljö, och för att uppnå ett klimatneutralt byggande.