Skenande byggkostnader drabbar satsningar på väg och järnväg | Byggföretagen

Skenande byggkostnader drabbar satsningar på väg och järnväg

Cementkrisen, kriget i Ukraina, inflationen, skärpta hållbarhetskrav och dålig kostnadskontroll leder till ökade byggkostander som påverkar satsningar på väg och järnväg.

Publicerad:

Catharina Elmsäter-Svärd, vd för Byggföretagen.

Regeringen har avsatt 881 miljarder kronor på Sveriges transportinfrastruktur i nationella planen 2022-2033. Men nu varnar t ex statliga Trafikanalys för att regeringen inte tar höjd för kostnadsökningarna i besluten om framtida satsningar på väg och järnväg.

– Många stora projekt ligger först i regeringens tolvårsplan. När de projekten blir dyrare puttas andra objekt bort ur planen, säger Catharina Elmsäter-Svärd, vd Byggföretagen, i en intervju med Sydsvenskan.

Seriösa entreprenörer avstår från anbud

Trafikverket konstaterar i sin tur att störst kostnadsökningar finns i projekt som ännu inte påbörjats. Så många som en tredjedel av alla tänkta väg- och järnvägsbyggen riskerar att inte bli av.

– Om materialpriserna går upp och byggföretagen inte får kompensation finns risken att seriösa entreprenörer avstår från att lägga anbud. Då kommer vägar och järnvägar i stället byggas av oseriösa entreprenörer. Det kan inte vara lösningen, säger Catharina Elmsäter-Svärd.

Här kan du läsa Sydsvenskans artikel

Läs mer på Trafikverkets hemsida