”Det behöver löna sig att ta hållbarhetsansvar” | Byggföretagen

”Det behöver löna sig att ta hållbarhetsansvar”

Kortsiktig och otydlig politisk styrning hindrar omställningen till ett hållbart företagande. Det visar en ny rapport från FN:s Global Compact.

Publicerad:

Christine Olofsson, specialist inom innovation och hållbarhet, Byggföretagen.

– Rapporten bekräftar utmaningarna som branschen ser i arbetet med den nationella färdplanen för bygg- och anläggningssektorn. Svaren är en tydlig signal som politiken borde lyssna till om näringslivet ska kunna driva på omställningsarbetet, säger Christine Olofsson, specialist inom innovation och hållbarhet, Byggföretagen.

Rapporten pekar på att svenska företag har engagemang, kunskap och vilja att ställa om – men att den kortsiktiga politiska styrningen innebär ett hinder.

Nödvändiga investeringar

– Det behöver löna sig att ta hållbarhetsansvar. Om våra medlemmar ska kunna göra nödvändiga investeringar så krävs politisk förutsägbarhet över tid, säger Christine Olofsson.

Totalt 900 svenska företag har svarat på frågor om deras arbete med klimatomställningen. Tio procent av de svarande kommer från bygg.  

Här kan du läsa hela rapporten