Fyra nya SBUF-rapporter | Byggföretagen

Fyra nya SBUF-rapporter

Nu lyfter Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond (SBUF) fyra nya rapporter, praktisk nytta och inspiration för dig som företagare.

Publicerad:

Höghastighetsjärnväg i Sverige

Höghastighetsjärnväg på landbroar kan byggas i Sverige på ett industrialiserat och miljövänligt sätt, för att utveckla landet mot framtida transportbehov. Det är av stor samhällsnytta att separera ny höghastighetsjärnväg från godstrafiken eftersom det ger ökad transportvolym, mindre förseningar och möjlighet att optimera projektet.

Läs mer om projektet

Klimatpositiva bygg och anläggningsprojekt

SBUF-projektets resultat ger en trygghet för en byggherre/fastighetsägare hur de stegvis kan anta en klimatbudget för ett byggnadsverk (byggnads eller anläggningsprojekt) och för företaget för sin portfölj av fastigheter (både nyproduktion och ROT).

Läs mer om projektet

Oönskade invasiva arter i sommaren – så här ser de ut

Beställare och utförare måste förbättra sin kunskap om invasiva arter för att följa lagstiftning och bevara biologisk mångfald. Projektresultatet redovisar kunskapsläget idag och innehåller bilagor med bilder på växter i olika växtstadier. För att lösa problemet med hantering av massor med invasiva arter är det viktigt att sprida kunskap om växterna och hur de ser ut.

Läs mer om projektet

Inbyggda fönsterkarmar minskar köldbryggan

Köldbryggan kring fönster står för en stor andel av energiförlusterna för moderna byggnader. Ett nytt grepp för att minska köldbryggan är att låta väggens isolering täcka fönsterkarmen vilket visar sig reducera energiförlusterna.

Läs mer om projektet

Vad är SBUF?

Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond (SBUF) finansierar och sprider forskning och utveckling för byggsektorn. Anslutna medlemsföretag hos Byggföretagen och Installatörsföretagen kan söka bidrag för utvecklings- eller forskningsprojekt från SBUF.