Lägesrapport och tidsplan inför den kommande avtalsrörelsen | Byggföretagen

Lägesrapport och tidsplan inför den kommande avtalsrörelsen

Hallå där! Mats Åkerlind, vice vd och förhandlingschef Byggföretagen, som spanar framåt inför den kommande avtalsrörelsen.

Publicerad:

Mats Åkerlind, vice vd och förhandlingschef, Byggföretagen.

Vad innebär avtalsrörelsen?

Byggföretagen förhandlar tre kollektivavtal. Det största är Byggavtalet som berör över 100 000 människor på den svenska bygg- och anläggningsmarknaden.

Under hösten pågick en demokratiprocess i Byggföretagens lokala lön- och avtalsgrupper. Där lyssnade vi in diskussioner kring yrkanden och önskemål från medlemsföretagen. Den processen handlade mycket om dialog och delaktig för att kunna sätta rätt förväntningar. Resultatet lämnades över till den nationella lön- och avtalsgruppen den 1 september som ett underlag till byggdelegationens kommande arbete.

Vilka omvärldsfaktorer kommer att påverka avtalsrörelsen?

Vi ser ett tuffare ekonomiskt världsläge med en växande inflation som också påverkar bygg- och anläggningsbranschen.

Materialkostnadsökningar har drivit upp priserna på t ex armeringsstål och trävirke. Därtill råder fortsatt osäkerhet kring Sveriges nationella råvaruförsörjning kopplat till Cementas tillstånd för kalkbrytning i Slite på Gotland.

Men vi vet också att det framtida kompetensförsörjningsbehovet inom bygg- och anläggning är stort. Därför är det särskilt viktigt att vi fortsätter det konstruktiva arbetet för sund konkurrens – och att parterna hittar en gemensam utgångpunkt i synen på vad som är arbetslivskriminalitet och lämpliga åtgärder.  

Sammanvägt kräver dessa faktorer en ansvarsfull avtalsrörelse från parterna.

När ska det nya byggavtalet vara färdigförhandlat?

Senast den 1 april ska parterna ha växlat avtalsyrkanden. Förhoppningsvis kan vi sedan få ett nytt byggavtal på plats till den 1 maj 2023.