”Sätt rimliga och konkreta ambitioner för återbruk” | Byggföretagen

”Sätt rimliga och konkreta ambitioner för återbruk”

Christoffer Kennedy, projektchef Skanska, medverkar på Byggföretagens seminarium under Frihamnsdagarna i Göteborg. Ta del av hans bästa tips för ett ökat återbruk.

Publicerad:

Varför är det viktigt att jobba med återbruk i byggbranschen?

– Det är viktigt utifrån ett klimatperspektiv. Dels för att minska behovet av nya resurser i vårt materialkretslopp, dels för att minska vårt klimatavtryck.

Vilka är dina bästa tips för ett ökat återbruk?

  • Det är viktigt att få upp frågan på agendan. Se till att få med personer som drivs av återbruksfrågan i projekten, så det finns motivation att åstadkomma konkret återbruksarbete i praktiken.
  • Sätt rimliga och konkreta ambitioner med återbruket, hellre några små saker som blir verklighet än större ambitioner som riskerar att inte bli verklighet.
  • Det är också viktigt att aspekter som ekonomi och klimatpåverkan konkretiseras och utgör beslutsunderlag för val och prioritering inom återbruk.

Missa inte Byggföretagens seminarium på temat återbruk under Frihamnsdagarna i Göteborg den 26 augusti. Följ webbsändningen eller lyssna på plats i Frihamnen.

Christoffer Kennedy, projektchef Skanska.