Välkommen översyn av amorteringskrav och bolånetak | Byggföretagen

Välkommen översyn av amorteringskrav och bolånetak

Idag har Finansinspektionen (FI) fått i uppdrag av regeringen att utvärdera amorteringskravet och bolånetaket. - Kreditrestriktionerna i form av bolånetak och amorteringskrav har inneburit många krossade bostadsdrömmar och en betydligt lägre byggtakt än vad som annars varit fallet. När bostadsbyggandet nu bromsar in kraftigt är det otroligt välkommet att man utvärderar de här åtgärderna, säger Anna Broman, bostadspolitisk expert, Byggföretagen.

Publicerad:

Anna Broman, bostadspolitisk expert, Byggföretagen.

Särskilt fokus ska ligga på hur amorteringskravet och bolånetaket påverkar hushåll med lägre inkomster och med mindre ekonomiska marginaler – samt hur det slår mot olika gruppers möjligheter att komma in på bostadsmarknaden.

Politiken måste ta ansvar

– När utvärderingen är klar är det otroligt viktigt att politiken tar ansvar för resultatet och säkerställer att det blir verkstad. Samtidigt är det noterbart att det är myndigheten som själv infört åtgärderna som fått uppdraget att utvärdera dem – risken är att man spelar ner de negativa konsekvenser som kreditrestriktionerna haft, säger Anna Broman,

Uppdraget ska redovisas den 14 oktober.

Här kan du läsa mer om utredningen.