Byggföretagen kommenterar nya LAS | Byggföretagen

Bygg­företagen kommenterar nya LAS

Den 1 oktober börjar de nya reglerna i Lagen om anställningsskydd att tillämpas. Avtalet innebär att anställda får utökad rätt till omställnings- och kompetensstöd. – Bygg- och anläggningsbranschen har ett växande kompetensbehov. Det här är en stor förändring som ger anställda bättre möjlighet till yrkesväxling, säger Mats Åkerlind, vice vd och förhandlingschef, Byggföretagen.

Publicerad:

Mats Åkerlind, vice vd och förhandlingschef, Byggföretagen

Arbetsgivare ges i sin tur ökad flexibilitet vid uppsägning på grund av arbetsbrist och vid misskötsel.

– Båda delarna i uppgörelsen är positiva för bygg- och anläggningsbranschen, säger Mats Åkerlind.

Byggföretagens fackliga motpart Byggnads har valt att inte ställa sig bakom huvudavtalet mellan Svenskt Näringsliv, LO och PTK.

– Tyvärr råder oenighet kring turordningsreglerna vilket är besvärande i rådande ekonomiska läge och inför kommande avtalsrörelse, säger Mats Åkerlind.