Kommande rapport om samhällsbyggarnas arbetsmarknad | Byggföretagen

Kommande rapport om samhällsbyggarnas arbetsmarknad

Byggföretagen och Mälardalsrådet släpper gemensam rapport om arbetsmarknadsbehovet för samhällsbyggnadsyrken.

Publicerad:

Elin Kebert, expert på kompetensförsörjning, Byggföretagen.

Rapporten baseras på statistik från SCB, genomgång av platsannonser hos Arbetsförmedlingen, befintliga rapporter och intervjuer som ger en helhetsbild av de vanligaste yrkesgrupperna som bygger järnväg, broar, väg och tunnlar.

Behövs fler som gör jobbet

– Vi behöver bli fler som gör jobbet! Därför verkar Byggföretagen för att öka attraktionskraften, mångfalden och jämställdheten i branschen. Vi vill skapa fler vägar in i branschen – inte minst inom anläggning och infrastruktur. Rapporten är en del av det arbetet, säger Elin Kebert, expert på kompetensförsörjning, Byggföretagen.

Rapporten studerar bland annat pendlingsmönster i Mälardalsregionen och blickar framåt mot kommande pensionsavgångar. Den presenteras 13 oktober med efterföljande paneldebatt.

Här hittar du mer information och anmälan