Så vill Byggföretagen hålla byggandet i norra Sverige uppe | Byggföretagen

Så vill Bygg­företagen hålla byggandet i norra Sverige uppe

Norra Sverige är i stort behov av fler bostäder. Den gröna omställningen kräver ett dubblerat byggande de kommande 20 åren.

Publicerad:

Christer Johansson, arbetsmiljörådgivare, Byggföretagen.

– Norrbotten och Västerbotten beräknas växa med 100 000 nya invånare. Det kommer att behövas betydligt fler bostäder i kommuner som redan i dag har stor bostadsbrist. Nu ser vi att planerade starter av bostadsbyggnadsprojekt riskerar pausas eller avbrytas. Så kan vi inte ha det om vår region ska leda omställningen. Länsstyrelser, regioner och kommuner behöver skapa ett närmare samarbete med marknadens aktörer, säger Christer Johansson, bransch- och föreningsansvarig, Västerbotten.

Nu vill Byggföretagen se en aktivare myndighetsutövning. Regioner, länsstyrelser och kommuner måste ta sitt ansvar för den regionala tillväxten på större allvar.

– Kommunerna behöver kraftsamla och säkerställa byggbar mark och detaljplaner. Det behövs fler handläggare som är redo och kan agera för att göra det enklare att bygga. Det behövs också mer påtryckningar för förändringar i nationell lagstiftning – möjliggör ett ökat byggande på platser där människor vill bo och leva. Det är en högre och jämnare byggtakt som får samhället att växa, inte politisk klåfingrighet och byråkrati, säger Erik Ranängen, bransch- och föreningsansvarig, Byggföretagen i Norrbotten.

Byggföretagen presenterar sin nya regionala prognos för bygginvesteringar i Norrbotten och Västerbotten den 26 oktober.

Byggföretagens konkreta förslag för ett ökat bostadsbyggande i norra Sverige:

  • Stärk kommuners möjlighet att avgöra hur stränder nyttjas.
  • Gör det möjligt att avväga bostadsbyggande mot riksintressen.
  • Öka flexibiliteten i detaljplanerna.
  • Prioritera marktilldelning på schyssta grunder som uppmuntrar seriösa anbudsgivare.
  • Utred miljöbalkens koppling till plan- och bygglagen.