Brottsutsatta företagare vill se mer åtgärder vid polisanmälan | Byggföretagen

Brottsutsatta företagare vill se mer åtgärder vid polisanmälan

Två av tre byggföretag har utsatts för minst ett brott det senaste året. Samtidigt är de brottsutsatta företagarna inte helt nöjda med polisens arbete. - Nästan fyra av tio av de som polisanmäler är ganska eller mycket missnöjda med polisens arbete. Man ser inte att anmälan leder till någon åtgärd från polisens sida, säger Per Kågström, nationell samordnare, Byggföretagen.

Publicerad:

Per Kågström, nationell samordnare, Byggföretagen.

Enligt Byggföretagens nya Byggbarometer gällande anmälningsbenägenheten vid brott anmäler 63 procent av de brottsutsatta företagen samtliga brott.

– Stölder är ett återkommande problem. Våra medlemmar är entreprenörer som vill göra rätt för sig och inte behöva vara oroliga för att drabbas av brott, säger Per Kågström.

Miljardsvinn

Arbetsmaskiner, ställningar, vitvaror och dörrar är några exempel på vad som försvinner från svenska byggarbetsplatser.

– Kostnaderna för de drabbade företagen är svåra att beräkna – men sammantaget rör det sig om ett miljardsvinn, säger Per Kågström.

Undersökningen genomfördes under september månad och besvarades av totalt 500 medlemsföretag i Byggföretagen.

Dokument