Byggföretagens stora konjunkturprognos släpps 26/10 | Byggföretagen

Bygg­företagens stora konjunkturprognos släpps 26/10

Hallå där! Johan Deremar, prognosansvarig hos Byggföretagen, som just nu lägger sista handen på höstens konjunkturrapport.

Publicerad:

Johan Deremar, nationalekonom, Byggföretagen.

Vad innehåller Byggkonjunkturen?

Den innehåller analyser och prognoser på byggmarknadens tre ben; bostäder, lokaler och anläggningar. Vidare analyseras och prognostiseras även byggarbetsmarknaden. Rapporten innehåller också en omvärldsanalys – samt en analys och prognos på utvecklingen i svensk ekonomi.

Den är ett viktigt instrument för t ex Regeringskansliet och brukar få visst medialt genomslag. Förhoppningsvis kan den även vara användbar för den nytillträdda regeringen när arbetsmarknads- och näringspolitiken ska utformas. 

Vad kan vi förvänta oss av byggbranschen framöver?

Byggandet har varit högt de senaste åren. Nu ser vi hur cementkris, stigande materialpriser, skenande energikostnader, svagare hushållsekonomier och höjda räntor tillsammans skapar en växande osäkerhet som byggbranschen inte upplevt på mycket länge.

Vilket datum kommer Byggföretagens konjunkturrapport vara färdig?

Rapporten publiceras den 26 oktober. Då hoppas vi att så många som möjligt vill läsa om läget för byggmarknaden framöver.