Medlemmarnas förväntningar på den nya regeringen | Byggföretagen

Medlemmarnas förväntningar på den nya regeringen

Byggföretagen startar en företagarpanel som ger medlemmarna möjlighet att tycka till i aktuella frågor som på olika sätt rör branschen.

Publicerad:

Vad är dina förväntningar på den nya regeringen?

Stefan Lindbäck, vd Lindbäcks Group, Piteå:
Att den nytillträdda bostadsministern får i uppdrag, att verkställa en bostadspolitisk reform med mål att:

  • Stoppa kommunala särkrav permanent.
  • Chocka marknaden med ett överflöd av lågt prissatta byggrätter så att vi skapar riktig konkurrens.
  • Sätta sig ner och se hur Sverige blir ett föregångsland i att tillgodose medborgarna med rimligt prissatta hållbara bostäder.

Niklas Malmfors, vd Österling bygg, Hedemora:
− Min förväntan är att regeringen snabbt och tydligt kommer att hantera inflationen och inte minst el- och drivmedelskostnader som skapar stor oro och turbulens. Allt för att skapa trygghet för många individer och företag, många jobb är hotade om vi inte snabbt hanterar nuvarande situation.

Krister Karlsson, vd HMB Construction, Eskilstuna:
− Svår fråga så här tidigt. Men jag hoppas dock att de omgående tar tag i energiförsörjning och letar efter långsiktiga lösningar runt detta. Kriminaliteten är ytterligare ett problem de måste lägga mycket energi på.