Medlemsföretagen allt nöjdare med Byggföretagen | Byggföretagen

Medlems­företagen allt nöjdare med Bygg­företagen

Nästan två av tre medlemmar är mycket eller ganska nöjda med sitt medlemskap i Byggföretagen. Det är en ökning med 11 procentenheter sedan 2018. Nöjdheten gör också att många är benägna att rekommendera andra företag att bli medlemmar. Det visar årets medlemsundersökning i Byggföretagen.

Publicerad:

Catharina Elmsäter-Svärd, vd för Byggföretagen.

-Medlemskapet i Byggföretagen är ett kvalitetsmärke. Det hjälper beställare att skilja byggare från byggare. Årets medlemsundersökning är ett kvitto på att medlemsföretagen tycker vi är på rätt väg, säger Catharina Elmsäter-Svärd, vd för Byggföretagen.

Resultatet från Byggföretagens medlemsundersökning 2022 i korthet

  • 71 % av medlemmarna mycket eller ganska nöjda med Byggföretagen som bransch- och arbetsgivarorganisation
  • På en tiogradig skala över hur troligt det är att man skulle rekommendera någon att bli medlem är snittet 7,4
  • 75% av medlemmarna är mycket eller ganska nöjda med Byggföretagens arbete inom fokusområdet säkerhet.
  • 59 % av medlemmarna är mycket eller ganska nöjda med Byggföretagens arbete inom fokusområdet attraktiva kollektivavtal.
  • 57% av medlemmarna är mycket eller ganska nöjda med Byggföretagens arbete inom fokusområdet sund konkurrens.
  • 42% av medlemmarna är mycket eller ganska nöjda med Byggföretagens arbete inom fokusområdet kompetensförsörjning.

Alla fyra fokusområdena uppvisar de högsta nöjdhetssiffrorna sedan undersökningen började göras 2018.

-Det här är ett glädjande kvitto på att förbundsstyrelsens fastlagda fokusområden är viktiga för våra medlemmar, säger Byggföretagens vd Catharina Elmsäter-Svärd.

Undersökningen låg ute under perioden 6 juni till 11 juli 2022 och besvarades av 21% av Byggföretagens medlemmar.