”Nyetablerade A-krimcenter riskerar att bli tomma skal” | Byggföretagen

”Nyetablerade A-krimcenter riskerar att bli tomma skal”

De nyetablerade A-krimcentren blir tomma skal om inte den tillträdande regeringen vidtar åtgärder. Det skriver Catharina Elmsäter-Svärd, vd, och Claes Thunblad, nationell samordnare för sund konkurrens, på Svenska Dagbladets debattsida.

Publicerad:

Catharina Elmsäter-Svärd, vd för Byggföretagen.

Byggföretagen menar att den tillrädande regeringen behöver säkra upp så att ambitionshöjningen med A-krimcentern också leder till resultat.

– Sekretessen mellan olika myndigheter löses inte genom att flera myndigheter delar lokal. För att myndigheter ska kunna dela information med varandra krävs lättnader i sekretess­lagstiftningen. Frågan har utretts ett flertal gånger och det är hög tid att komma till beslut, skriver Catharina Elmsäter-Svärd och Claes Thunblad.

Samverkan med ID06

Enligt Byggföretagen behöver tillgängligheten till offentlig information öka och vara digital. Ökad samverkan med ID06, bygg­branschens eget system för kontroll av vilka personer som befinner sig på arbets­platsen, skulle bidra till arbetet för sund konkurrens i hela sektorn.

– Byggföretagens medlemmar accepterar inte medvetet fusk av företag vars affärsidé är att runda lagar och regler. Det ska vara ordning och reda i alla led. Ge berörda myndigheter rätt verktyg, lagar och regler för att få bort lycksökarna som inte har i branschen att göra, skriver Catharina Elmsäter-Svärd och Claes Thunblad.

Minst sju centrum mot arbetslivskriminalitet ska vara på plats under 2023.

Här kan du läsa hela debattartikeln