Nytt kunskapslyft ska hjälpa byggföretag att klimatdeklarera | Byggföretagen

Nytt kunskapslyft ska hjälpa bygg­företag att klimatdeklarera

För att driva på klimatomställningsarbetet hos små- och medelstora företag initierar Byggföretagen ett nytt kunskapslyft kring klimatberäkning av byggnader.

Publicerad:

Martin Klang, bransch- och föreningsansvarig, Byggföretagen.

Små och medelstora bygg- och anläggningsföretag står för ungefär 80 procent av den svenska byggbranschens omsättning och personal. Samtidigt har SME-företag inte samma resurser och förutsättningar och riskerar därmed att halka efter i omställningen

– Byggbranschen riskerar en kunskapsbrist som blir ett hinder för branschens omställning i stort. SME-företagen måste också ges möjlighet att bidra till omställningen för att öka sin konkurrenskraft, säger Martin Klang, bransch- och föreningsansvarig på Byggföretagen. 

Därför har Byggföretagen tagit initiativ till en utbildningsinsats där ett stort antal mindre byggföretag ska erbjudas en grundutbildning i klimatberäkning av byggnader.

Samarbete med IVL Svenska Miljöinstitutet

IVL Svenska Miljöinstitutet är utförare och håller under hösten ett antal utbildningar anpassade för målgruppen. 

– Efter utbildningen kommer ett tiotal av företagen erbjudas hjälp att genomföra sin första klimatberäkning med stöd av IVL:s klimatberäkningsexperter. Vid öppna möten ska erfarenheter och lärdomar från beräkningarna sedan delas med andra företag i branschen, säger Martin Klang.

Från och med den 1 januari 2022 gäller krav på klimatdeklaration vid uppförande av nya byggnader.

Här hittar du mer information om projektet och anmälningslänkar.