Regeringen vill förstärka reseavdraget | Byggföretagen

Regeringen vill förstärka reseavdraget

Moderaterna, Kristdemokraterna, Liberalerna och Sverigedemokraterna har kommit överens om att behålla det nuvarande reseavdraget i stället för att införa en modell med en avståndsbaserad skattereduktion som riksdagen beslutade om i juni.

Publicerad:

Nya regler från årsskiftet.

Därutöver ska det befintliga avdraget stärkas genom höjda schablonbelopp för arbetsresor med bil.

Förslaget innebär dels att det nuvarande reseavdraget behålls, dels att två schablonbelopp i reseavdraget höjs för att bättre spegla de faktiska kostnaderna för resorna.

  • Avdraget för arbetsresor med egen bil höjs från 18,50 till 25 kronor per mil.
  • Avdraget för drivmedel vid arbetsresor med förmånsbil höjs från 6,50 respektive 9,50 till 12 kronor per mil.

Läs mer här