Så utvecklas byggmarknaden – region för region | Byggföretagen

Så utvecklas byggmarknaden – region för region

Bygginvesteringarna i bostäder, lokaler och anläggningar krymper med nästan tio procent under 2023 enligt Byggföretagens nya konjunkturprognos. Skillnaderna mellan olika regioner är dock stora.

Publicerad:

Hur utvecklas bygginvesteringarna i din region?

Framförallt är det minskat bostadsbyggande som tynger den nationella byggkonjunkturen 2023.

– Detta drabbar regioner där nyproduktionen av bostäder är en stor del av den totala marknaden – såsom Stockholm, Uppsala, Göteborg, Linköping och Malmö, säger Emil Flodin, analytiker, Byggföretagen.

Starkast i Norrbotten 

Starkast under 2023 kommer byggmarknaden i norra Sverige att vara.

– Dels har norra Sverige inte en lika stor nedgång i bostadsbyggandet, dels kommer regionens stora industrisatsningar hålla uppe investeringsnivåerna i framförallt Norrbotten, säger Emil Flodin.

De totala bygginvesteringarna 2023 kommer enligt Byggföretagen uppgå till 547 miljarder kronor.