Så vill fack och arbetsgivare tillsammans förbättra chefers och tjänstemäns arbetsmiljö | Byggföretagen

Så vill fack och arbetsgivare tillsammans förbättra chefers och tjänstemäns arbetsmiljö

Under den europiska arbetsmiljöveckan lanserar Byggföretagen tillsammans med Ledarna, Sveriges Ingenjörer och Unionen en gemensam satsning för att förbättra chefers och tjänstemäns arbetsmiljö. Målet är att genom ett dialogverktyg stödja samtal om den psykosociala arbetsmiljön på arbetsplatser runt om i landet.

Publicerad:

Catharina Elmsäter-Svärd, vd för Byggföretagen.

Att arbeta med förbyggande arbetsmiljöarbete har stor positiva effekter. Inom byggsektorn är man van att arbeta med den fysiska arbetsmiljön på byggena. Men lika viktig är den psykosociala arbetsmiljön – hur människor trivs med sina arbetskamrater, hur meningsfullt arbetet upplevs och hur stort inflytande man upplevs ha.

-Alla ska må bra på sin arbetsplats. Därför behöver vi diskutera sådant som ansvar, inflytande och hur vi ska bete oss mot varandra. En bra arbetsmiljö är viktig både för anställda och arbetsgivare, säger Catharina Elmsäter-Svärd, vd Byggföretagen.

Lanseringen av utbildningsmaterialet från Byggföretagen, Ledarna, Sveriges Ingenjörer Unionen och sker under den europeiska arbetsmiljöveckan som startar den 24 oktober.

Chefers och tjänstemäns arbetsmiljö, träff 1

Chefers och tjänstemäns arbetsmiljö, träff 2

Instruktionstext