Stor nöjdhet hos chefer och ledare i bygg- och anläggningsbranschen | Byggföretagen

Stor nöjdhet hos chefer och ledare i bygg- och anläggningsbranschen

8 av 10 chefer/arbetsledare skulle rekommendera andra att söka sig till branschen. Samtidigt saknar hälften av cheferna/arbetsledarna möjlighet till tillräcklig återhämtning efter arbetsintensiva perioder. Det visar en ny undersökning gjord av Byggföretagen och Ledarna gemensamt.

Publicerad:

Johanna Vilhelmsson, avtalsansvarig för Tjänstemannaavtalet hos Byggföretagen.

-Det är roligt att se vilken erfarenhet och stolthet som finns i branschen. Samtidigt visar undersökningen på utmaningar som vi parter gemensamt måste ta tag i. Vi vill rikta ett stort och varmt tack till alla medlemsföretag som spred enkäten och era tjänstemän som tog sig tid att besvara frågorna som gav oss viktig kunskap, säger Johanna Vilhelmsson, avtalsansvarig för Tjänstemannaavtalet hos Byggföretagen.

Syftet med den partsgemensamma undersökningen var att undersöka hur chefer och ledare; på alla nivåer, inom bygg- och anläggningsbranschen upplever sin arbetssituation. Särskilt fokus var på balansen mellan krav och resurser i form av arbetsbelastning, arbetstid, nåbarhet, flexibilitet samt organisatoriskt stöd.

Enkätundersökningen skickades ut till alla Byggföretagens medlemsföretag i våras med uppmaningen om att sprida den till företagens tjänstemän. Enkäten gjordes inom ramen för arbetsgruppen Hållbara chefer som Byggföretagen har tillsammans med Ledarna. Nästan 2 000 chefer och ledare besvarade enkäten.

Ta del av hela rapporten här.