Tillträdande regering bör lätta på amorteringskraven | Byggföretagen

Tillträdande regering bör lätta på amorteringskraven

Finansinspektionen är färdig med sitt uppdrag att utvärdera amorteringskravet och bolånetaket. Ingen generell lättnad föreslås trots det allvarliga ekonomiska läget. Byggföretagen anser att bedömningen är bekymmersam.

Publicerad:

Anna Broman, bostadspolitisk expert, Byggföretagen.

– Vi går mot en rejäl inbromsning i ekonomin. Lättade amorteringskrav skulle minska hushållens börda, säger Anna Broman, bostadspolitisk expert, Byggföretagen.

Konsekvenserna kreditrestriktionerna haft på bostadsbyggandet nämns överhuvudtaget inte av Finansinspektionen – trots att byggandet nu bromsar in snabbt.

– Byggföretagen har tidigare kunnat visa att amorteringskraven leder till att drygt 8 000 färre bostäder byggs årligen, och att andelen unga som kan köpa en etta i våra storstäder Stockholm och Göteborg halverats, säger Anna Broman.

Olyckligt att Finansinspektionen fick utredningsuppdrag

Byggföretagen menar vidare att det var olyckligt att Finansinspektionen, som är ansvarig för kravens införande och har lagt stor prestige i dem, fick uppdraget att utvärdera dem.

– Många andra bedömare har landat i helt andra slutsatser än Finansinspektionen. Därför är Byggföretagens förhoppning att den tillträdande regeringen inser problematiken och agerar i linje med vad de framförde i valrörelsen, säger Anna Broman.

Byggföretagen presenterar nästa konjunkturprognos över bygginvesteringarna i bland annat bostäder den 26 oktober.

Här kan du läsa Finansinspektionens slutsatser

Byggföretagens rapport om kreditrestriktionernas effekter på den samhällsekonomiska utvecklingen