Yttrande om Boverkets rapport Översyn av ombyggnad i PBL | Byggföretagen

Yttrande om Boverkets rapport Översyn av ombyggnad i PBL

Byggföretagen är kritiska till att Boverkets uppdrag att se över ombyggnadsbegreppet enbart tar sikte på begreppets oklarhet, inte på att avskaffa följdkraven vid ombyggnad eller krav på ändrad del.

Publicerad:

Anna Broman, bostadspolitisk expert, Byggföretagen.

– Anpassningar av det befintliga beståndet uteblir idag på grund av kraven på det som ändras och följdkrav vid ombyggnad. Tyvärr fick Boverket inte chansen att svara på hur man ska kunna komma till rätta med problematiken. Ska vi klara klimatkrisen måste det upp på bordet, säger Anna Broman, bostadspolitisk expert, Byggföretagen.

Byggföretagen efterfrågar utredningar av vilka krav som ska kunna ställas vid ändring av befintliga byggnader för att ändringar och tillbyggnader inte ska utebli.

Avvakta med att ändra

– Boverket bör dels se över hur effektivt och flexibelt nyttjande av beståndet kan främjas, dels utforma avvägningsregler där fördelar med ett klimateffektivt nyttjande av befintligt bestånd vägs mot Plan- och Bygglagens regler om avvikelse mot detaljplan, säger Anna Broman.

Byggföretagens rekommendation är att avvakta med att ändra ombyggnadsbegreppet i PBL – för att i stället ta ett helhetsgrepp om definitionerna.

Läs hela yttrandet här