Amanda Borneke vinner Östra Skånes Samhällsbyggnadspris | Byggföretagen

Amanda Borneke vinner Östra Skånes Samhällsbyggnadspris

Amanda Borneke är specialist inom cirkulär ekonomi på arkitektur- och teknikkonsultbolaget Sweco.

Publicerad:

Det känns otroligt ärofullt, säger Amanda Borneke.

Östra Skånes samhällsbyggnadspris tilldelas person, företag, myndighet eller organisation inom eller med anknytning till Östra Skåne som starkt bidragit till att utveckla branschen avseende metoder, attityder, teknikutveckling och branschens attraktivitet.

– Det känns otroligt ärofullt att få emot det här priset. I södra Sverige finns just nu ett unikt fönster att skapa cirkulära samhällen och i hög grad bli självförsörjande på energi och återbrukade byggmaterial. Men det kräver gemensamma mål om cirkulära flöden och att investeringar i stadsbyggnad samordnas, säger Amanda Borneke.

Juryns motivering:

Samhället och därigenom byggsektorn står inför stora utmaningar. Klimatfrågor och hållbarhet står högst upp på agendan i samhällsbygget. Den cirkulära ekonomin måste utvecklas och det hållbara samhället byggas.  För att lyckas med den omställningen behöver hela samhällsbyggnadssektorn förebilder som ger rätt fokus på hållbarhetsfrågorna.

Utöver klimatutmaningarna har branschen egna utmaningar för att utvecklas och bli en attraktiv bransch för att kunna locka till sig arbetskraft i framtiden. En mansdominerad bransch som kännetecknats av konservatism måste ha förebilder som visa att vi är en framtidsbransch för kvinnor och män.

Amanda Borneke har i sin yrkesroll blivit en av branschens mest inflytelserika opinionsbildare inom hållbarhet och i detta även blivit en ambassadör och förebild för branschen. Amanda Borneke från Åhus var vårt självklara val då vi skulle utse den förste mottagaren av Östra Skånes Samhällsbyggnadspris.