Avtalsrörelsen i media - opinionsläget just nu | Byggföretagen

Avtalsrörelsen i media – opinionsläget just nu

Avtalsrörelsen får allt större utrymme i medierapporteringen. Här sammanfattar vi de senaste veckornas viktigaste nyheter och kommentarer.

Publicerad:

Avtalsrörelsen på agendan.

Näringslivet: Lönebildningsmodellen hotas av LO:s krav

”Låglönesatsningen” är ett sätt att smyghöja kravet om 4,4 procent, skriver Byggföretagen tillsammans med b la Teknikföretagen, Transportföretagen och Svensk Handel.

(28 nov)

Läs mer

Så tycker byggjobbarna om lönekrav på 4,4 procent

Byggnadsarbetaren har frågat tre byggnadsarbetare om hur de ställer sig till utgångskravet på 4,4 procent.

(27 nov)

Läs mer

Transport säger nej till lönekravet på 4,4 procent

Transports ordförande Tommy Wreeth uppmanar andra LO-förbund att säga nej till lönekravet på 4,4 procent. Wreeth tror inte att det blir någon LO-samordning med samtliga förbund i den kommande avtalsrörelsen.

(25 nov)

Läs mer

LO: Cheferna kan inte få mer än arbetarna

LO:s ordförande Susanna Gideonsson kräver att cheferna i de största börsbolagen, statliga bolagen och myndigheterna nöjer sig med samma procentuella löneökning som LO.

(19 nov)

Läs mer

Nu blickar vi framåt för branschens bästa!

Ökande materialkostnader, stigande räntor och sjunkande bygginvesteringar ställer extra krav på ett ansvarsfullt uppträdande mellan arbetsmarknadens parter, skriver Byggföretagen.

(15 nov)

Läs mer

Byggkostnaderna stiger med rekordfart

SCB:s Byggkostnadsindex steg i oktober 2022 med 15,3 procent jämfört med samma månad 2022. – Den största förändringen i årstakt sedan mitten av 1970-talet, säger Johan Deremar, nationalekonom, Byggföretagen.

(15 nov)

Läs mer

Intern kritik i LO

Förtroendevalda blev tagna på sängen av industrifackens bud på 4,4 procent.

(15 nov)

Läs mer

Byggföretagen: ”Återhållsamma lönekrav en förutsättning”

Byggföretagen konstaterar att krisen har kommit snabbare än andra kriser. – Nivån som fastställs i Industriavtalet måste även hållas inom bygg, säger Mats Åkerlind, vice vd och förhandlingschef.

(9 nov)

Läs mer

Industrifacken kräver 4,4 procent

Industrins fackförbund kräver en historiskt stor löneökning på 4,4 procent i ett avtal som sträcker sig över ett års tid. Facken vill även ha en satsning på höjda lägstalöner på 1 600 kronor.

(31 okt)

Läs mer

Byggföretagen varnar för vargavinter

Byggföretagen presenterar ny konjunkturprognos. Bedömningen är att BNP minskar med en procent 2023 jämfört med 2022. Bygginvesteringarna faller med nästan 10 procent och sysselsättningen inom bygg- och anläggning minskar med 22 000 personer.

(26 okt)

Läs mer

LO fastslår gemensamma krav

LO:s fackförbund meddelar att man är överens om samordning i avtalsrörelsen med krav på extra lönelyft för dem med lägst löner.

(25 okt)

Läs mer

Förutsättningar inför avtalsrörelsen 2023

Svenskt Näringsliv konstaterar att arbetskraftskostnaderna har ökat snabbare i Sverige än i våra konkurrentländer.

(18 okt)

Läs mer