Avtalsrörelsen i media - opinionsläget just nu | Byggföretagen

Avtalsrörelsen i media – opinionsläget just nu

Avtalsrörelsen får allt större utrymme i medierapporteringen. Här sammanfattar vi den senaste månadens viktigaste nyheter och kommentarer.

Publicerad:

Avtalsrörelsen på agendan.

Förutsättningar inför avtalsrörelsen 2023

Svenskt Näringsliv konstaterar att arbetskraftskostnaderna har ökat snabbare i Sverige än i våra konkurrentländer.

(18 okt)

Läs mer

LO fastslår gemensamma krav

LO:s fackförbund meddelar att man är överens om samordning i avtalsrörelsen med krav på extra lönelyft för dem med lägst löner.

(25 okt)

Läs mer

Byggföretagen varnar för vargavinter

Byggföretagen presenterar ny konjunkturprognos. Bedömningen är att BNP minskar med en procent 2023 jämfört med 2022. Bygginvesteringarna faller med nästan 10 procent och sysselsättningen inom bygg- och anläggning minskar med 22 000 personer.

(26 okt)

Läs mer

Industrifacken kräver 4,4 procent

Industrins fackförbund kräver en historiskt stor löneökning på 4,4 procent i ett avtal som sträcker sig över ett års tid. Facken vill även ha en satsning på höjda lägstalöner på 1 600 kronor.

(31 okt)

Läs mer

Byggföretagen: ”Återhållsamma lönekrav en förutsättning”

Byggföretagen konstaterar att krisen har kommit snabbare än andra kriser. – Nivån som fastställs i Industriavtalet måste även hållas inom bygg, säger Mats Åkerlind, vice vd och förhandlingschef.

(9 nov)

Läs mer

Intern kritik i LO

Förtroendevalda blev tagna på sängen av industrifackens bud på 4,4 procent.

(15 nov)

Läs mer

Byggkostnaderna stiger med rekordfart

SCB:s Byggkostnadsindex steg i oktober 2022 med 15,3 procent jämfört med samma månad 2022. – Den största förändringen i årstakt sedan mitten av 1970-talet, säger Johan Deremar, nationalekonom, Byggföretagen.

(15 nov)

Läs mer