Byggföretagen kommenterar budgetpropositionen | Byggföretagen

Bygg­företagen kommenterar budgetpropositionen

Regeringen har lämnat budgetpropositionen för 2023. - Kommande år blir lågkonjunkturår. Vallöften som fler bostäder, bättre infrastruktur och en grön omställning är helt beroende av att fler kan göra jobbet, säger Tanja Rasmusson, näringspolitisk chef, Byggföretagen.

Publicerad:

Regeringens bedömning är att BNP minskar med 0,4 procent under 2023 – vilket kan jämföras med Byggföretagens egen prognos på minus en procent jämfört med 2022.

– Utvecklingen på bostads- och fastighetsmarknaden utgör en riskfaktor. När det kommer till nyproduktion är Byggföretagen förstås extra bekymrade över att cementkrisen ännu inte är över. Råvaruförsörjningen behöver säkras om vi ska kunna bygga Sverige ur krisen, säger Tanja Rasmusson.

Behövs fler regelförenklingar

 Byggföretagen har tidigare varit skeptiska till investeringsstödet för nyproduktion av hyresbostäder – med hänsyn till att det snedvrider konkurrensen på marknaden. När regeringen nu avskaffar subventionerna efterlyser Byggföretagen fler regelförenklingar.

– Avskaffat investeringsstöd måste balanseras upp av regelverk som bidrar till att säkra en hög och jämn byggtakt. Här väntar vi fortfarande på konkret politik från den nya regeringen, säger Tanja Rasmusson.

Satsning på yrkesvux

Trots konjunkturläget inom bygg- och anläggning är det långsiktiga behovet av yrkesarbetare, tjänstemän och chefer stort. Industrisatsningarna i norra Sverige växer och enbart i Mälardalsregionen behövs 35 000 samhällsbyggare fram till år 2035.

– Det är utmärkt med ett förstärkt yrkesvux. Den här utbildningsformen är väldigt träffsäker om den görs på rätt sätt – i samverkan med branschen och med ett tydligt regionalt perspektiv, säger Tanja Rasmusson.

Bland övriga förslag i budgeten som berör bygg- och anläggningsbranschen finns bland annat ett riktat stöd till elintensiva företag på 2,4 miljarder kronor, tillfälligt sänkt skatt på drivmedel och en bibehållen a–kassa.

Läs mer på regeringens hemsida