Byggföretagen om ökade byggkostnader | Byggföretagen

Bygg­företagen om ökade byggkostnader

Byggkostnaderna fortsätter att öka. Enligt SCB:s Byggkostnadsindex steg kostnaderna i oktober 2022 med 15,3 procent jämfört med samma månad föregående år. – Det är den största förändringen i årstakt sedan mitten av 1970-talet. Byggföretagen räknar med ett bistert 2023, säger Johan Deremar, nationalekonom, Byggföretagen.

Publicerad:

Johan Deremar, nationalekonom, Byggföretagen.

Störst ökning bland entreprenörernas kostnader står gruppen transporter, drivmedel och elkraft för: 36,7 procent det senaste året. Kostnaderna för enbart elkraft har ökat med 99,4 procent.

– Kostnadsökningar, stigande räntor och en ännu inte löst cementkris fortsätter att skapa en perfekt storm för hela bygg- och anläggningsbranschen, säger Johan Deremar.

Den sammanlagda prisökningen för byggmaterial ligger på 16,6 procent i oktober 2022 – jämfört med samma månad föregående år.

– Det är viktigt att enskilda medlemsföretag tar kostnadsökningarna i beaktande inför anbudsgivning. Därför är det en god idé att föreslå indexreglerande kontrakt för att kunna hantera riskfördelningen på ett korrekt sätt. Återhållsamma lönekrav i den kommande avtalsrörelsen är också en förutsättning för att trygga sysselsättningen inom bygg- och anläggning, säger Johan Deremar.

SCB:s byggkostnadsindex mäter kostnadsförändringar för produktionsfaktorer i bostadsbyggande.Inräknat är material av olika slag, utrustning, löner, transporter med mera.