COP27: Klimatomställningen fortsätter för bygg- och anläggning | Byggföretagen

COP27: Klimatomställningen fortsätter för bygg- och anläggning

Bygg- och anläggningssektorn har en avgörande roll i klimatomställningen. – Vi behöver ambitiösa och långsiktiga krav för att lyckas, men även rätt förutsättningar i form av snabb tillgång på fossilfri el, förutsebara tillståndsprocesser och stärkt kompetensförsörjning, säger Åsa Lindell, projektledare för klimatomställning, Byggföretagen.

Publicerad:

Åsa Lindell, projektledare för klimatomställning, Byggföretagen.

FN:s klimattoppmöte COP 27 har nu avslutats. Parterna enades om att etablera en ersättningsfond för fattiga länder som drabbas av extremväder – i övrigt gör allt fler bedömningen att det blir svårt att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 °C.

Nu fortsätter klimatomställningsarbetet för bygg- och anläggningssektorn.

– Färdplanens målsättningar kvarstår – branschen kommer inte backa. Vi kan nå 2030-målen om en halvering av klimatutsläppen med befintlig teknik och material. Den gröna omställningen är en grundbult för sysselsättning och tillväxt i hela landet. Det märks inte minst genom det internationella intresset för tillverkning av fossilfritt stål och satsningarna på gigabatterifabriker, säger Åsa Lindell.

Fossilfri konkurrenskraft

Färdplan för fossilfri konkurrenskraft inom bygg- och anläggningssektorn togs fram 2018.

– Idag samlar färdplanen runt 170 företag, kommuner och organisationer som antagit gemensamt mål om att halvera sina klimatutsläpp fram till 2030 samt uppnå nettonollutsläpp år 2045, säger Åsa Lindell.

Byggföretagen samordnar färdplansarbetet tillsammans med sex andra branschorganisationer samt Trafikverket.

Här kan du läsa mer om Fossilfritt Sveriges rapportering och uppmaningar 2022