EU Taxonomin: ”Viktigt att vi hittar en branschgemensam samsyn” | Byggföretagen

EU Taxonomin: ”Viktigt att vi hittar en branschgemensam samsyn”

Byggföretagens taxonominätverk har nu tagit fram tolkningar av granskningskriterierna för EU Taxonomins aktivitet 7.1 Uppförande av byggnader.

Publicerad:

Carina Utterström Mace, EU-sakkunnig, Byggföretagen.

Tolkningen berör taxonomins bestämmelser om begränsningen av klimatförändringar och anpassning till klimatförändringar. Kriterier för resterande mål om hållbar användning och skydd av vatten, omställning till en cirkulär ekonomi, förebyggande och bekämpning av föroreningar samt skydd och återställande av biologisk mångfald är att vänta.

– Det är viktigt att vi hittar en branschgemensam samsyn för hur de fastlagda kriterierna ska tolkas, säger Carina Utterström Mace, EU-sakkunnig, Byggföretagen.

Skapa förutsättningar för klimatneutralitet

EU Taxonomin ska främja jämförbarheten mellan investeringar när det kommer till hållbarhet. Det övergripande målet är att skapa förutsättningar för klimatneutralitet senast år 2050.

– Det är ett gediget arbete som nu görs inom taxonominätverket, säger Carina Utterström Mace.

Klimatomställning nytt fokusområde

Klimatomställning är från och med den 1 januari 2023 ett av Byggföretagens särskilda fokusområden – vid sidan av attraktiva kollektivavtal, sund konkurrens, arbetsmiljö och kompetensförsörjning.

– Stor påverkan kräver stort ansvar. Våra medlemsföretag är stolta över att ta ansvar och bidra till ett samhälle där alla byggnader uppförs med så låg påverkan på omgivningen som möjligt, säger Carina Utterström Mace.

Här kan du läsa mer om guider och hjälpmedel kopplat till EU Taxonomin

Här kan du läsa mer om Byggföretagens arbete med EU Taxonomin