Gå med i Göteborgs plattform för klimatneutralt byggande | Byggföretagen

Gå med i Göteborgs plattform för klimatneutralt byggande

Plattformen ska snabba på omställningen i bygg- och anläggningssektorn. 75 företag och organisationer har redan anslutit.

Publicerad:

Anna Lönn Lundbäck är regionchef i väst på Byggföretagen. Foto: Emelie Asplund

Varför har det startats en plattform?

– Plattformen är ett sätt att samla kommunen och det lokala näringslivet för att tillsammans hitta lösningar som snabbar på omställningen i bygg- och anläggningssektorn. Det är på den lokala marknaden våra bygg- och anläggningsprojekt är. Nationellt kan vi driva på gemensamma branschfrågor, se över nationella innovationssatsningar och systemförändringar. Men det är regionalt och lokalt som jobbet görs.

Varför ska man som byggföretag ansluta sig?

– Plattformen ger en utmärkt möjlighet att utveckla företagets klimatarbete, få ny kunskap och samverka med aktörer i hela värdekedjan. Sverige ska ha nettonollutsläpp senast år 2045, och Göteborgs Stad har dessutom beslutat att bli klimatneutrala redan 2030. För att fortsätta vara konkurrenskraftiga även i framtiden kommer våra medlemsföretag behöva ställa om till klimatneutrala erbjudanden.

Läs mer och anslut er till plattformen – medlemskapet är gratis.