Här är punkterna i budgeten som berör bygg- och anläggning | Byggföretagen

Här är punkterna i budgeten som berör bygg- och anläggning

Regeringens budget för 2023 innehåller nya budgetförslag på drygt 40 miljarder kronor. Här är punkterna som berör bygg- och anläggningsbranschen.

Publicerad:

Kommande år blir lågkonjunkturår. Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

Konkreta reformer:

  • Riktat stöd till elintensiva företag, 2,4 miljarder kronor
  • Tillfälligt sänkt skatt på bensin och diesel, 6,7 miljarder kronor
  • Ett förstärkt reseavdrag, 1,8 miljarder kronor
  • Investeringar i ny infrastruktur, 1 miljard kronor
  • Förstärkt yrkesvux och fler praktikplatser, 450 miljoner kronor.
  • Bibehållen a-kassenivå, 5,8 miljarder kronor

Konstateranden:

  • Byggsektorn behöver effektiviseras. Produktionskostnaderna har ökat över tid – vilket indikerar antingen en ineffektiv marknad eller strukturella problem.
  • Boverkets byggbehovsberäkning missar de stora behoven i norra Sverige till följd av industrisatsningar kopplade till den gröna omställningen.
  • Reformbehov som tas upp är b la behovet att öka den kommunala planberedskapen för småhus, förenkla regelverket för byggande, öka tillgången till byggbar mark och underlätta för fler att äga sitt boende.
  • Det mest konkreta på miljöområdet som rör bygg- och anläggningsbranschen är förenkling av bygglov för installation av integrerade solceller och förstärkt driftsstöd för storskalig infångning och lagring av koldioxid (CCS).