Klimatomställning nytt fokusområde för Byggföretagen | Byggföretagen

Klimatomställning nytt fokusområde för Bygg­företagen

Byggföretagens förbundsstyrelse har fattat beslut om att lyfta upp Klimatomställning till organisationens femte prioriterade fokusområde - vid sidan av attraktiva kollektivavtal, sund konkurrens, säkerhet och kompetensförsörjning.

Publicerad:

Det är nu omställningen sker!

Byggföretagen arbetar sedan ett antal år aktivt med grön omställning, inte minst genom att leda branschens implementering av Färdplan för Fossilfri konkurrenskraft 2045.  

– Färdplanens resultat är tydliga. Det går att halvera klimatpåverkan med befintlig teknik och befintliga material – men vi ser inte förflyttningen från pilot till standard. Genom Byggföretagens satsning kan vi bidra till medlemmarnas kompetensökning och driva på för att undanröja hinder, säger Tanja Rasmusson, näringspolitisk chef, Byggföretagen.

Byggföretagens medlemsföretag har en stor del av ansvaret för att minska Sveriges Co2-utsläpp.

– Det är hos våra medlemmar och deras investerare, beställare och leverantörer som kraften och innovationsstyrkan för omställning finns. Nu växlar vi upp vårt arbete ytterligare, säger Tanja Rasmusson.

Påverkansarbete och projektledning

I praktiken innebär statusen som fokusområde att Byggföretagen ökar sin kompetens och räckvidd i frågor kopplade till Klimatomställning.  

– Vi har nu ett team av medarbetare på plats som tillsammans arbetar med omvärldsbevakning och påverkansarbete, stöttning till medlemmarna samt projektledning av färdplanen. Detta gör vi tillsammans med våra medlemsföretag och andra berörda aktörer i värdekedjan, säger Tanja Rasmusson.

Fokusområdesansvarig blir Byggföretagens klimatpolitiska expert Emma Bonnevier.