Här är läget i avtalsrörelsen just nu | Byggföretagen

Här är läget i avtalsrörelsen just nu

Under 2023 kommer hundratals kollektivavtal att omförhandlas. Tre av dem berör byggbranschen - Tjänstemannaavtalet, Byggavtalet samt Väg- och banavtalet. Inga förhandlingar har ännu kommit igång, men här är läget just nu.

Publicerad:

Vilka lönenivåer diskuteras?


”Lönekraven får inte driva upp inflationen ytterligare” skrev industrifacken på Dagens Nyheters debattsida den 31 oktober. Samma dag kräver de löneökningar på 4,4 %. 

”Det är anmärkningsvärt. Vi kan inte se något annat än att det här spär på inflationen”, svarade Industriarbetsgivarnas vd Per Hidesten.

Byggnads kommenterar industrifackens utspel med att de ”säjer ja till att börja förhandla, men fattar beslut om att ingå i LO-samordningen först i december”.

Den 21 december växlar parterna inom industrin sina yrkanden. Industrins avtal löper ut den 30 mars.


Varför är det så viktigt för bygg vilken lönenivå industrin hamnar på?

Industrins lönenivå fungerar som riktmärke för samtliga sektorer på arbetsmarknaden. Skälet är att de är parter i den mest konkurrensutsatta sektorn. Nivån på kostnadsökningar som industrin hamnar på brukar benämnas som ”märket”.


Vilka datum är viktiga för byggbranschen framöver?

Tjänstemannaavtalet: Yrkanden växlas den 1 februari. Avtalet löper ut den 30 mars.

Byggavtalet: Yrkanden växlas den 14 februari. Avtalet löper ut den 30 april.

Väg- och banavtalet: Yrkanden växlas den 15 februari. Avtalet löper ut den 30 april.