Så fungerar nya LAS i praktiken | Byggföretagen

Så fungerar nya LAS i praktiken

Den 1 oktober började de nya reglerna i Lagen om anställningsskydd, LAS, att tillämpas. Byggföretagens arbetsrättsjurist redogör för förändringar och skillnader med nya LAS – och hur fungerar det i praktiken?

Publicerad:

Siri Åhlmans är arbetsrättsjurist på Byggföretagen.

Vilka är de största förändringarna?

− En av de största förändringarna rör turordningsreglerna. Tidigare har man som arbetsgivare med högst tio anställda kunnat undanta två anställda som arbetsgivaren bedömer är av särskild betydelse. Med de nya reglerna kan arbetsgivaren undanta upp till tre anställda som är av särskild betydelse oavsett hur många anställda som finns. Om man överväger att tillämpa lagens ”treundantag” för verksamhet inom Byggområdet bör man kontakta Byggföretagen för rådgivning eftersom Byggnads har valt att inte underteckna Huvudavtalet och anser inte heller att ”treundantaget” gäller på Byggavtalets område.  

− En till stor förändring rör anställningen under en tvist. Med de nya reglerna kommer anställningen att upphöra efter uppsägningstidens utgång. Det innebär att om den anställde ogiltigförklarar uppsägningen behöver man inte längre betala ut lön under tiden tvisten prövas, istället får den anställde ansöka om a-kassa. Men om en domstol ogiltigförklarar upp­sägningen ska lön utgå för tiden som tvisten pågått.

Vad kommer förändringarna att innebära i praktiken?

− Vi tror förändringarna kommer leda till en ökad rörlighet på arbetsmarknaden och trygghet för anställda genom ett generöst omställnings- och kompetensstöd.

Vill du lära dig mer? Anmäl dig till Arbetsgivarforum 18 november, som handlar om nya LAS.