Så kan bostadsbyggandet hållas uppe i lågkonjunkturen | Byggföretagen

Så kan bostadsbyggandet hållas uppe i låg­konjunkturen

Byggföretagens bostadspolitiska expert Anna Broman reder ut vad som krävs för att upprätthålla ett högt och jämt bostadsbyggande.

Publicerad:

Hur illa är det med bostadsbyggandet?

– Förra året påbörjades fler bostäder än något enskilt år sedan 1990. Bostadsbyggandet låg väl i nivå med vad Boverket menar behöver byggas årligen. Tyvärr sjunker nu antalet byggstarter kraftigt.

Företagen har inte varit såhär pessimistiska om framtiden sedan 1992.

Varför kom den här krisen så snabbt?

– Det är en kombination av faktorer som gör att bostadsbyggandet bromsar. Priserna på material och transporter har ökat kraftigt under det senaste året. Det har helt enkelt blivit dyrare att bygga.

Samtidigt har bostadspriserna gått ned i och med de snabba ränteökningarna – vilket gör att priserna inte kan höjas i nyproduktionen. Nedgången i byggandet drabbar både det ägda och det hyrda boendet.

Vad vill Byggföretagen se för åtgärder för att vända krisen?

– Den nytillträdda regeringen behöver agera snabbt och beslutsamt – både när det kommer till regelförenklingar och för att stötta enskilda hushåll.

  • Snabbare planprocesser

– Vi behöver snabbare planprocesser. Med högre räntor kostar varje månad ett bygge drar ut på tiden betydligt mer än tidigare. De flesta är överens om detta men ändå har utvecklingen gått åt fel håll i många år. Vill man ha hög byggtakt måste man våga prioritera samhällsbygget.

  • Slopade kreditrestriktioner

– Stötta hushållen som vill in på den ägda marknaden. För att sänka trösklarna kan man höja bolånetaket eller införa ett startlån. Slopa också det skärpta amorteringskravet. Redan när det infördes föll bostadsbyggandet kraftigt och stängde dörren för många unga. Och se till att den möjlighet som finns att få amorteringsfrihet i fem år vid köp av nyproduktion faktiskt används i praktiken.

  • Breddade bostadsbidrag

– Glöm inte heller de hushåll som brottas med höga hyror – bostadsbidraget bör höjas och breddas.

Här kan du lyssna på Anna Broman som debatterar bostadspolitik i SR:s Studio Ett

Anna Broman, bostadspolitisk expert, Byggföretagen.