SKB informerar om förberedelser, upphandling och byggstart | Byggföretagen

SKB informerar om förberedelser, upphandling och byggstart

Nu bjuder Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) in Byggföretagens medlemsföretag till ett informationsmöte om förberedelser, upphandling och byggstart gällande Sveriges största miljöskyddsprojekt.

Publicerad:

-Svenska Kärnbränslehantering AB, SKB och Byggföretagen i Uppland har tidigare haft informationsträff för medlemsföretagen om vad som händer inom SKB i Forsmark. Därför är det glädjande att våra medlemsföretagen nu åter igen får information om förberedelser, upphandlingar och planerad byggstart, säger Anders Ragnarsson, bransch- och föreningsansvarig i Uppsala.

Mötet äger rum den 22 november mellan 14.00-15.30. På mötet medverkar SKB:s inköpschef Jennie Khullar, samt avdelningschef Anläggningsutveckling Johan Hedlund och kommunikatör Kajsa Engholm.

Klicka här för att ansluta till mötet.

Vill du veta mer?
Utbyggnad av låg och medelaktivt avfall
Kärnbränsleförvaret