”Sverige satsar för lite på underhåll av väg och järnväg” | Byggföretagen

”Sverige satsar för lite på underhåll av väg och järnväg”

Regeringen satsar 1 miljard kronor på förbättrat vägunderhåll genom att omprioritera 750 miljoner kronor från järnvägs- till vägunderhåll.

Publicerad:

Johan Deremar, nationalekonom, Byggföretagen.

– Byggföretagen välkomnar att resurser som inte kan användas under 2023 på järnvägsunderhåll i stället överförs till underhåll av väg. Samtidigt är behovet av en omprioritering ett underbetyg till Trafikverkets planering. Det finns många järnvägssträckor som också har ett omfattande underhållsbehov, säger Johan Deremar, nationalekonom, Byggföretagen.

Enligt regeringen kommer satsningen bidra till att Trafikverket kan genomföra viktiga underhållsåtgärder som till exempel beläggningsunderhåll, linjemålning, broreparationer och trumbyten. Men i grunden är hela underhållsramen i nationella planen kraftigt underdimensionerad.

– Sverige har under lång tid och många regeringar satsat mindre än jämförbara länder på investeringar och underhåll av väg och järnväg. Det har skapat en skuld som behöver åtgärdas. Satsningar på infrastruktur måste under en period växa i högre takt än BNP. Alla trafikslag behövs för att knyta ihop landet, säger Johan Deremar.

Läs mer på regeringens hemsida.