”Vi driver företag med hjärtat” | Byggföretagen

”Vi driver företag med hjärtat”

Lindborg är ett renodlat familjeföretag med lång byggtradition. Idag ägs och drivs företaget av syskonen Anton och Emma Lindborg, som utgör den tredje generationen. Deras strategi är att tänka långsiktigt och skapa en kultur där både medarbetare och kunder trivs.

Publicerad:

Emma Lindborg, delägare Lindborg. Foto: Johan Wahlgren

Lindborg har sitt huvudkontor i Örsundsbro, Enköpings kommun. De bygger allt från bostäder, lantbruksbyggnader och kommersiella fastigheter till idrottshallar och skolor. Emma Lindborg beskriver det som att hon är uppvuxen i företaget och hon hjälpte ofta till på helger och lov. Men efter studenten tog hon en paus och bodde några år utomlands, först på Cypern och sedan i USA.

– Det var nog en mognadsfråga. Jag behövde stå på egna ben och bevisa för mig själv att jag kunde göra något annat. Med tiden blev jag alltmer intresserad av ledarskap och insåg att jag ville ha en roll där jag kunde vara med och påverka. 2008 flyttade jag hem till Sverige och började jobba heltid i familjeföretaget. Samtidigt började mina föräldrar fråga om jag och min bror var intresserade av driva verksamheten vidare när de gick i pension, berättar Emma Lindborg.

2015 tog du och din bror över Lindborg, hur har ni utvecklat bolaget?

– Vi har förändrat ledarskapet en hel del. Bland annat genom att öka ansvarsfördelningen ute i organisationen med fler mellanchefer som har personalansvar. Det är svårt för bolaget att växa om ägarna ska vara delaktiga i alla beslut. Dessutom bidrar större ansvar till större engagemang.

Vad är det roligaste med ditt arbete?

– Jag älskar att se människor växa och utvecklas. Att skapa en kultur där medarbetare och kunder trivs, vilket märks genom att vi har låg personalomsättning och många återkommande kunder.

– Vi försöker tänka långsiktigt i allt vi gör; när det gäller personal, kunder, leverantörer och underentreprenörer. Det är inte bara resultatet på sista raden som är drivkraften utan lika mycket mjuka värden som trivsel, kundnöjdhet och goda relationer. Vi driver företag med hjärtat.

Finns det något särskilt som utmärker ert företag?

– Vi jobbar med trä i nästan alla projekt, gärna limträ. Och vi hjälper kunden genom hela byggprocessen – från idé till färdigställande. Det är en helhetslösning som många kunder uppskattar.

Hur påverkades ni av coronapandemin?

– Vi hade tre stora bilhallsprojekt som skulle starta hösten 2019. Alla sattes på paus eller ställdes in på grund av pandemin. Det var en tuff tid och vi är glada och stolta över att ha tagit oss igenom pandemin utan att behöva säga upp personal. En positiv konsekvens är att vi har börjat bygga mer i egen regi för att minska sårbarheten, vilket vi ser som en möjlighet framöver.

Berätta om ditt engagemang i Upplands Byggförening!

– Jag har suttit i styrelsen sedan 2015. Det är givande och inspirerande att få vara med och påverka branschen. Vi är starkare tillsammans, till exempel i kontakter med myndigheter och kommuner. Byggföreningen är också ett väldigt bra nätverk då vi brottas med samma frågor i vardagen.

Fakta
Emma Lindborg, delägare Lindborg
Familj: Två barn (11 och 13 år)
Bor: Örsundsbro
Fritid: Träning, friluftsliv
Mer info: https://lindborgsoner.se