Workshop: så skapar vi en sund byggbransch | Byggföretagen

Workshop: så skapar vi en sund byggbransch

Ta del av goda exempel och konkreta verktyg för en sund och säker byggarbetsplats. Byggföretagen i väst bjuder in till workshop mellan byggföretag, kommuner och myndigheter den 2 december i Uddevalla.

Publicerad:

Vad händer under workshopen?

– Vi kommer få fördjupad kunskap kring ID06-kort och personalliggare. Vi får också lyssna till goda exempel från branschen, bland annat berättar medlemsföretaget Brixly om hur man främjar sunda och säkra byggarbetsplatser.

Varför ska man som byggföretag delta?

– Det är ett perfekt tillfälle att få kunskap om vad sund konkurrens innebär och vilka verktyg du kan använda i din verksamhet för en sund byggarbetsplats. Samtidigt får vi tillfälle att ytterligare stärka branschens samarbete med kommuner och myndigheter.

Sund konkurrens – varför är detta viktigt för branschen?

– Sund konkurrens är en ödesfråga för bygg- och anläggningsbranschen. Våra medlemsföretag ska inte behöva konkurrera med oseriösa företag som genom kriminella handlingar skaffar sig fördelar på marknaden. Här är samarbetet mellan byggföretag, kommuner och myndigheter en viktig del.

Anmäl dig till workshopen idag.

Emma Schewenius är bransch- och föreningsansvarig på Byggföretagen i Bohus Norra Älvsborg.