Arbetsbrist: vanligaste frågorna just nu | Byggföretagen

Arbetsbrist: vanligaste frågorna just nu

Byggföretagens arbetsrättsjurist svarar på de vanligaste frågorna om uppsägning vid arbetsbrist.

Publicerad:

Siri Åhlmans är arbetsrättsjurist på Byggföretagen.

Ska uppsägningen förhandlas, och med vilka?

Uppsägning på grund av arbetsbrist ska alltid förhandlas med samtliga kollektivavtalsparter enligt MBL 11§. Om du ska säga upp både tjänstemän och yrkesarbetare ska du alltså påkalla förhandling med Unionen, Sveriges Ingenjörer och Ledarna samt Byggnads och/eller Seko.

Har man förhandlingsskyldighet om arbetsbristen endast berör en person och den inte är medlem i någon av Byggföretagens kollektivavtalsparter?

Om arbetsbristen endast berör en person som inte är medlem i någon av kollektivavtalsparterna, alltså Byggnads, Seko, Unionen, Sveriges Ingenjörer eller Ledarna, ska förhandling ändå påkallas med det fackförbund personen är ansluten till, enligt 13 § MBL.

Ska förhandlingar ske på tjänstemannasidan trots att arbetsbristen enbart rör yrkesarbetarsidan (eller vice versa)?

En uppsägning på grund av arbetsbrist som enbart berör yrkesarbetarna kan många gånger innebära en större förändring av företagets verksamhet. I dessa fall ska förhandling ske med samtliga kollektivavtalsparter, alltså både yrkesarbetarsidan och tjänstemannasidan – och vice versa.

Steg-för-steg-guide och mallar finns på Arbetsgivarguiden

Kontakta Byggföretagens rådgivning