Byggbarometern: Tunnare orderböcker under 2023 | Byggföretagen

Byggbarometern: Tunnare orderböcker under 2023

Byggföretagens medlemsföretag tror på tunnare orderböcker under 2023 års första månader. Hälften av alla företagare tror att orderingången blir sämre under våren än vad den var under andra halvåret 2022. Det visar Byggföretagens senaste Byggbarometer.

Publicerad:

Mats Åkerlind, vice vd och förhandlingschef, Byggföretagen.

Enligt svaren i Byggbarometern tror 50 procent av företagarna att våren 2023 blir sämre än andra halvåret 2022. 35 procent tror att orderingången blir ungefär den samma och 9 procent tror på en ökning.

– Det ser bistert ut i bygg- och anläggningsbranschen, säger Mats Åkerlind, vice vd och förhandlingschef, Byggföretagen.

När Byggföretagen i augusti 2020 ställde samma fråga inför hösten så trodde 27 procent av företagarna att hösten 2020 skulle bli sämre än första halvåret samma år. Pessimismen år således större än under Corona-krisen.

– Den här krisen har kommit snabbare än tidigare kriser, säger Mats Åkerlind.

Inför avtalsrörelsen anser nio av tio företagare inom bygg- och anläggning att återhållsamma lönekrav är viktigt eller mycket viktigt.

– Det kommer att krävas en ansvarsfull avtalsrörelse för att trygga sysselsättningen i bygg- och anläggningsbranschen, säger Mats Åkerlind.

Byggbarometern genomfördes under perioden 22 november till 6 december och besvarades av 520 företagare.