Byggföretagen om att MSB klassar Cementas produktion som viktig | Byggföretagen

Bygg­företagen om att MSB klassar Cementas produktion som viktig

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) beslutade den 13 december att ett område i anslutning till Cementas anläggning i Slite utgör ett mark- och vattenområde som ska anses ha betydelse för totalförsvarets civila del. ”Området ska därför så långt som möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt motverka totalförsvarets intressen,” konstaterar MSB.

Publicerad:

Catharina Elmsäter-Svärd, vd för Byggföretagen.

– Det här är välkommet beslut för att trygga svensk kalkförsörjning. Råvaruförsörjningen är en del av Sveriges nationella beredskap. Tillgång på cement är en förutsättning för att driva på den gröna omställningen, säger Catharina Elmsäter-Svärd, vd för Byggföretagen.

MSB:s beslut avser bergtäkterna Filehajdar och Västra Brottet, transportvägen mellan bergtäkterna samt Cementas anläggning i Slite på Gotland.

Läs mer här.