Byggföretagens nyårskarameller | Byggföretagen

Bygg­företagens nyårskarameller

Byggföretagens profiler spanar inför året som kommer. Gott nytt år!

Publicerad:

Vad ser du mest framemot 2023?

Catharina Elmsäter-Svärd, vd för Byggföretagen

”Råvaruförsörjning är en del av Sveriges beredskap. Bostadsbyggande, järnvägsunderhåll och den gröna omställningen kräver en trygg råvarutillgång. Byggföretagen har under hela Cementkrisen bedrivit ett aktivt påverkansarbete för att lyfta råvaruförsörjningens betydelse för våra medlemsföretag. Det behövs en långsiktig strategi som på ett bättre sätt än idag balanserar tillväxt och klimatutmaningar. Byggföretagen kommer under 2023 att prioritera våra sedan tidigare etablerade fokusområden: Sund konkurrens, Attraktiva kollektivavtal, Säkerhet och Kompetensförsörjning. Från och med årsskiftet blir även Klimatomställning ett nytt fokusområde.”

Mats Åkerlind, vice vd och förhandlingschef

”Byggföretagen fortsätter att verka för attraktiva kollektivavtal. Vår bransch brottas med att många väljer att stå utanför våra kollektivavtal och att många köper tjänster av sådana företag.

Det skapar en grogrund för företag som har som affärsidé att kringgå lagar och bestämmelser genom att erbjuda dåliga villkor, dålig arbetsmiljö och dålig skattmoral. Attraktiva kollektivavtal utgör en förutsättning för att fler ska välja att bli medlemmar i fack- och arbetsgivarorganisationer. Vi jobbar i demokratisk ordning med hjälp av organiserade avtalsgrupper i hela landet för att mejsla fram förslag till sådana avtalsförändringar.”

Anna Lönn Lundbäck, regionchef Byggföretagen i väst

”2022 togs viktiga kliv framåt i branschens klimatomställning, bland annat inom elektrifiering och klimatberäkningar. Byggandet i Västsverige har gått starkt framåt och flera stora industrietableringar är på gång i både Skövde och Göteborg. 2023 riskerar bli tufft då byggandet väntas slå av på takten enligt vår prognos. Detta till följd av stigande inflation, höjda räntor och en fortsatt osäker omvärld. Nu behöver det offentliga gå före och brygga över en tuffare tid. Vi uppmuntrar också medlemsföretagen att inte slå av på takten i hållbarhetsarbetet då det är en konkurrenskraft när vi går in i starkare tider igen.”

Björne Karlsson, verksamhetsledare på Säkerhetsparken vid Arlanda flygplats.

”Vi kan blicka tillbaka på ett 2022 fyllt med spännande utbildningar, många värdefulla diskussioner och fina samarbeten. Säkerhetsparken blir alltmer omtalat runt om i landet, mycket tack vare er medlemmar. Allt fler företag och skolor vill boka utbildning och vi kan se att den dagliga undervisningen och handledningen är av god kvalitet med många nöjda deltagare.

Under året har vi haft ca 4 000 personer här på utbildning – olika grupper med skolelever och medarbetare från företag – otroligt roligt! Nästa år fortsätter vi att utveckla innehållet i utbildningen och ta fram nya scenarier att för fler och djupare dialoger och diskussioner.”

Anders Gärdsmark, regionchef Byggföretagen i syd

”Självklart är förstås fred i vårt närområde, sänkta el och bränslepriser och en normal inflation högt upp på önskelistan.

Specifikt för Byggföretagen i syd så fortsätter våra medlemmar att utbilda sig i klimatberäkning i samband med den satsning vi riktat mot SME-företag, öppen för alla medlemsföretag. Vidare så kommer vi att sjösätta Sund Konkurrens/A-Krimprojektet där vi tillsammans med fack och statliga myndigheter bjuder in offentliga upphandlare och kommunala representanter för att öka deras kännedom om våra schyssta byggare. Förhoppningsvis hittar vi även nya koncept och modeller för att hålla bostadsproduktionen på en vettig nivå.”

Claes Thunblad, Chef affärsutveckling


”Byggföretagens helt nya verksamhetsledningssystem BKMA har i dag 332 medlemsföretag anslutna, varav 198 företag vid utgången av 2022 är certifierade. BKMA möter kundernas krav vad gäller kvalitet, miljö och arbetsmiljö och ger de certifierade företagen ett försprång i upphandlingar, rutiner och stöd för ständig förbättring. Målet för BKMA är att årligen öka antalet BKMA-certifierade företag med 25 procent över hela landet. Under 2023 kommer därför en marknadsföringskampanj riktad till samtliga medlemsföretag i Byggföretagen att genomföras. Marknadsföring genomförs också mot offentliga och privata beställare med budskapet ”Därför ska du anlita ett byggföretag med BKMA Certifiering.”

Phillip Hayes, Chef för Byggbranschens Utbildningscenter

”BUC har under året utbildat nära 100 000 medarbetare i vår sektor, där utbildningen Safe Construction Training lockar flest. Utvärderingarna visar på 4,45 av 5 gällande helhetsintrycket av BUC:s utbildningar och utbildarens förmåga får ett snittbetyg på 4,67 av 5.

Under 2023 sätts fokus på att kraftigt utöka utbudet av onlineutbildningar. Nyligen skapades en utbildning i Entreprenadjuridik, online. Vi testkör arbetsmiljöutbildningar med VR-teknik och 2023 startar upp med lansering av en ny utbildning för Sund konkurrens. BUC fortsätter sin framgångsrika resa mot att vara det självklara förstahandsvalet inom kompetensutveckling för bygg- och anläggningsbranschen.

Elin Kebert, expert kompetensförsörjning, Byggföretagen.

”Året som gått har verkligen varit ett framgångsrikt år för vårt arbete inom kompetensförsörjning med två stora reformer som vi jobbat för i flera år äntligen antagits av politiken. Dels återinförande av högskolebehörighet på yrkesprogrammen vilket kommer innebära att elever som söker bygg- och anläggningsprogrammet kommer att få läsa extra svenska och engelska utan att det går ut över viktiga yrkeskurser om de vill. Vidare så antogs två historiska reformer; planerings- och dimensioneringensutredningen. De säger att kommuner måste ta hänsyn till arbetsmarknadens behov vi start och nedläggning av utbildningar. Och så fick vi omställningsstudiestödet som ska ge möjlighet för fler vuxna att kunna växla in i vår bransch.

2023 är EU Year of skills och har Sverige ordförandeklubban så vi kommer ta varje tillfälle att prata om våra medlemsföretags rekryteringsbehov samt kämpa vidare för fler utbildningsplatser inom vuxenutbildningen och yrkeshögskolan över hela landet!”


Från oss alla till er alla: Gott nytt år!